VEILIGHEIDSMAATREGELEN !!!!!

– Ben je ziek? Blijf thuis! Volgens het protocol mag je niet aanwezig zijn tijdens een oefenavond als jij, of een ander gezinslid de voorbije 2 weken symptomen gehad hebt, die gerelateerd zijn aan COVID-19. Gebruik je gezond verstand!
– maak steeds gebruik van dezelfde stoel en ga niet buurten aan de andere tafels.
– de begroeting gebeurt steeds mondeling en zonder enig fysiek contact.
– 4 personen per tafel
– Bij het binnen komen graag een mondmasker dragen. Als men aan tafel zit en tijdens het dansen mag het mondmasker af. De persoon, die de drank gaat halen, moet ook zijn mondmasker dragen bij het halen van de drank. Bij een eventueel toiletbezoek draagt men ook zijn mondmasker. Bij het verlaten van de zaal draagt iedereen ook zijn mondmasker.
– De oefenavond mogen maximum 50 personen. De dansleraar zal indien nodig bijsturen.
– Tijdens dansen mag je je mondmasker uiteraard op houden