VEILIGHEIDSMAATREGELEN !!!!!

– Ben je ziek? Blijf thuis! Volgens het protocol mag je niet aanwezig zijn tijdens een oefenavond als jij, of een ander gezinslid de voorbije 2 weken symptomen gehad hebt, die gerelateerd zijn aan COVID-19. Gebruik je gezond verstand!
– maak steeds gebruik van dezelfde stoel en ga niet buurten aan de andere tafels.
– de begroeting gebeurt steeds mondeling en zonder enig fysiek contact.
– Tijdens de oefenavond mogen maximum 10 koppels gelijktijdig op de dansvloer.
– Een vaste persoon per tafel mag drank gaan halen in het cafetaria, via de voorziene weg en rekeninghoudend met social distancing. 
– Bij het binnen komen graag een mondmasker dragen. Als men aan tafel zit en tijdens het dansen mag het mondmasker af. De persoon, die de drank gaat halen, moet ook zijn mondmasker dragen bij het halen van de drank. Bij een eventueel toiletbezoek draagt men ook zijn mondmasker. Bij het verlaten van de zaal draagt iedereen ook zijn mondmasker.
– De oefenavond mogen maximum 10 koppels gelijktijdig op de dansvloer. De dansleraar zal indien nodig bijsturen. Iedereen mag alleen met zijn eigen danspartner dansen.
– Tijdens dansen mag je je mondmasker uiteraard op houden